Ontwerp


In overleg met u en in samenwerking met uw hovenier/tuinarchitect ontwerpen wij aan de hand van de tuintekening een automatische beregeningsinstallatie. Bebouwing, bestrating en beplanting worden hierin opgenomen om tot een gewenste indeling van de aan te leggen installatie te komen. Aan de hand van zorgvuldige berekening worden de watervoorziening, het leidingwerk, de te gebruiken rotors/nevelaars en de gewenste automaten ingetekend. Een efficiënt, onderhoudsarm en ecologisch verantwoord ontwerp is het resultaat.