Watervoorziening


Geen beregening zonder water!
Er zijn verschillende manieren om een (automatische) beregeningsinstallatie te voorzien van water. Investerings- en terugverdienkosten dienen hier goed afgewogen te worden. Afhankelijk van de waterbehoefte, de kwaliteit van het water, uw locatie en uw wensen, zijn er diverse mogelijkheden om een watervoorziening te creëren.

Leidingwater
Leidingwater is zonder meer geschikt voor de beregening van uw tuin en onbeperkt beschikbaar. Afhankelijk van de waterbehoefte en uw wensen  wordt gekeken naar de (on-)mogelijkheden welke dit systeem met zich meebrengt.

Oppervlaktewater
Indien uw locatie zich in de nabijheid van oppervlaktewater bevindt (zoals een rivier, sloot of meer) kan eenvoudig gebruik gemaakt worden hiervan. Er wordt gekeken naar de waterbehoefte, locatie en technische mogelijkheden om deze watervoorziening te verzorgen.

Grondwater
Door middel van een grondboring wordt water gewonnen vanuit de aarde. De capaciteit van een grondboring afhankelijk van de diepte en diameter is met zekerheid voldoende voor het aan te leggen beregeningssysteem.

Combinatie
Combinaties van bovenstaande watervoorzieningen zijn in alle gevallen mogelijk, er zal in overleg goed gekeken worden naar de wensen, eisen en mogelijkheden welke dit met zich meebrengt. De waterkwaliteit in Nederland verschilt enorm en dient scherp in de gaten gehouden te worden om tot een juiste keuze van watervoorziening te komen. Waterkwaliteit is in de meeste gevallen door middel van een filterinstallatie te verbeteren.