Voor- & najaar


Voorjaar en najaar: onderhoud van uw beregeningsinstallatie
Onderhoud van uw installatie is van groot belang om de levensduur hiervan te verlengen en de kwaliteit van uw (automatische) beregeningsinstallatie te waarborgen. Wij nemen deze zorg bij u uit handen door zowel in het voorjaar als in het najaar uw systeem klaar te maken voor het komende seizoen.

Voorjaar: uw beregeningsinstallatie opstarten
Naar mate het weer beter begint te worden en al het groen weer begint te groeien, groeit tevens de behoefte aan water. Uw beregeningsinstallatie zal weer voor het eerst opgestart, gecontroleerd en zo nodig gerepareerd of aangepast moeten worden. Wij verzorgen deze service graag voor u zodat uw beregeningsinstallatie weer klaar is voor het seizoen.

Najaar: uw beregeningsinstallatie gereed maken voor de winter
Naar mate de dagen beginnen te korten en het weer wat minder wordt, gaat ook de waterbehoefte van al het groen afnemen. Uw beregeningsinstallatie zal probleemloos blijven functioneren totdat de vorstperiode aanbreekt. Leidingen en pompinstallatie kunnen schade oplopen door bevriezing en dit dient voorkomen te worden. Uiteraard verzorgen wij dit voor u door de gehele beregeningsinstallatie “droog” te blazen met behulp van een compressor (al het water is uit de leidingen en sproeiers). Tevens zorgen wij dat uw pomp en eventuele bovengrondse leidingen beschermd zijn tegen de vorst.

Neem vrijblijvend contact met ons op omtrent de mogelijkheden.